Ročník 2021

Konference Asfaltové vozovky 2021 se konala ve dnech 23. – 24. 11. 2021 již po čtrnácté v pravidelném dvouletém cyklu tradičně v Českých Budějovicích. Akci pořádali společně Sdružení pro výstavbu silnic a Česká silniční společnost – sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajistil PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností.

Na konferenci bylo registrováno 622 delegátů, tři dny před konferencí rozhodla vláda, že vstup na hromadné akce je pouze pro očkované a pro ty, kteří prodělali COVID-19. Navzdory tomuto omezení se konference osobně zúčastnilo téměř 400 osob. Na poslední chvíli bylo zajištěno streamování akce. Ti, kteří se nemohli nebo nechtěli akce zúčastnit osobně, měli možnost odborný program zhlédnout online, video bylo k dispozici do konce roku 2021.

Bylo registrováno 34 vystavovatelů, obsazeno bylo 20 stánků a byly využity i další formy prezentace. Ve druhém patře kulturního domu byla instalována posterová sekce.

Úvodní blok uváděla Kristýna Čermáková a představila čestné hosty. Pozvání na konferenci přijali prezident ZAS (Slovenian Asphalt Pavement Association) Slovenko Heningman a technický ředitel EAPA (European Asphalt Pavement Association) Breixo Gómez. V úvodním bloku dále vystoupili ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu Ministerstva dopravy Martin Janeček, ředitel úseku kvality staveb ŘSD ČR Jiří Hlavatý, náměstek hejtmana Jihočeského kraje a člen Dopravní komise AKČR Antonín Krák, předseda České silniční společnosti Petr Mondschein a předseda Sdružení pro výstavbu silnic Petr Laušman.

Vysoký zájem byl zaznamenán ze strany investorských organizací, zástupců ŘSD ČR a krajských správ, z nichž se prezentovalo přes 50 účastníků. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci bylo registrováno téměř 40 zahraničních odborníků.

Účastníkům byly předány prospekty s materiály konference. Sborník konference byl k dispozici ke stažení.

Prezentace všech přednášejících a videozáznamy z vystoupení hostů v úvodní slavnostní části konference jsou k dispozici na těchto stránkách.

 

Ke stažení: