Ročník 2009

Ing. Bohuslav Hála

Přípravný výbor konference na svém 9. zasedání dne 12. prosince 2009 uzavřel a zhodnotil průběh konference s tím, že:

 • Konference konaná ve dnech 24. – 25. listopadu 2009 v KD Metropol v Českých Budějovicích měla úspěšný průběh,
 • na konferenci se přihlásilo celkem 539 účastníků, z toho 485 z ČR, 32 ze SR a 22 z ostatního zahraničí,
 • účastníci byli ze 132 českých firem, 12 slovenských včetně Národné diaľničné spoločnosti a.s. a 13 jiných zahraničních firem,
 • z českých firem bylo 41 členských organizací Sdružení pro výstavbu silnic Praha, s celkovým počtem 264 účastníků,
 • ze silniční správy se zúčastnili – ŘSD ČR, správy silnic z Karlovarského kraje, Královehradeckého kraje, Vysočiny, Kutné Hory, Klatov, Kralovic, Rokycan, Starého Plzence, Zlína, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Ostravské komunikace, z krajských úřadů Plzeňského kraje, Vysočina a z Magistrátu města Brna – celkem s 53 účastníky,
 • zahraniční firmy byly z Anglie, Belgie, Chorvatska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska,
 • skutečně se na konferenci prezentovalo 519 účastníků,
 • nepřítomným účastníkům byly po konferenci poštou zaslány rozdávané materiály,
 • byl v zásadě dodržen odborný program konference a v jejím průběhu odezněly kvalitně připravené generální zprávy a zajímavé diskusní příspěvky, mezi nimi i technického ředitele EAPA E. Beuvinga a zástupce bavorského ředitelství dálnic paní K. Gärtner,
 • za negativní lze pouze označit malý zájem pozvaných čestných hostů, který ze strany vrcholové reprezentace MD ČR a ŘSD ČR je možné omluvit pouze uskutečněním semináře k cenám silničních prací, který se konal na Úřadu vlády v čase zahájení konference,
 • v rámci konference byli oceněni i odborníci, kteří se zasloužili v letech 2006 – 2009 o transformaci evropských norem do českých norem a kolegové, kteří se zapojili do práce současné a uplynulých konferencí,
 • konference je ekonomicky úspěšná a celkové její vyúčtování bude předloženo správní radě Sdružení pro výstavbu silnic Praha, jako hlavnímu pořadateli, kterému také bude převeden zisk konference s cílem jeho využití pro další vzdělávací akce,
 • 9. konference Asfaltové vozovky 2011 bude připravována na termín 22. – 23. 11. 2011 ve stejných prostorách,
 • členové přípravného výboru se vyjádřili k možnosti svého zapojení do přípravy další konference a formulovali náměty, které by mohly vést ke kvalitní přípravě další konference; současně uložili pořadateli PGP a.s. objednávkami zabezpečit místo konání, ubytování a tlumočení pro další konferenci.

Závěrem bych chtěl v zastoupení přípravného výboru poděkovat všem účastníkům konference za účast a stále se lepšící zájem o celý průběh konference, prezentujícím se firmám za účast na doprovodném programu konference a přednášejícím a ostatním aktivním účastníkům za přispění k vysoké odborné úrovni konference.