Ročník 2017

Konference Asfaltové vozovky 2017 se konala ve dnech 28. – 29. 11. 2017 již po dvanácté v pravidelném dvouletém cyklu tradičně v Českých Budějovicích. Akci pořádali společně Sdružení pro výstavbu silnic a Česká silniční společnost – sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajistil PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností.

Účast na konferenci byla rekordní, zúčastnilo se přes 550 odborníků. Jako čestný host byl na konferenci pozván pan Egbert Beuving, tajemník Evropské asociace pro asfaltové vozovky (EAPA). Sdružení pro výstavbu silnic je řádným členem této asociace.

Jsme rádi, že můžeme konstatovat zvýšený zájem investorských organizací, zástupců ŘSD ČR a krajských správ, z nichž se prezentovalo 57 účastníků. Přítomno bylo 45 projektantů a konzultantů, přes 80 výrobců materiálů a dodavatelů vybavení, strojů a zařízení, 90 účastníků z laboratoří, zastoupena byla akademická sféra 17 osobami, také výzkumné ústavy, sdružení a média, zbytek (přes 220 osob) ze stavebních firem.

Ze zahraničí se konference zúčastnilo 58 odborníků, převážně ze Slovenské republiky, dále z Ruska, Polska, Turecka, Holandska, Francie, Rakouska, Německa, Velká Británie, Litvy, Maďarska.

Firmy se prezentovaly v maximální výši. Bylo obsazeno 24 stánků a byly využity i další formy prezentace. Prezentace probíhala rovněž ve druhém patře kulturního domu i na ploše před KD Metropol.

Účastníkům byly předány prospekty s materiály konference. Sborník konference byl publikován na flash disku s doprovodnou tiskovou brožurou.

Prezentace všech přednášejících, fotogalerie, rozhovor s organizátory a videozáznamy z vystoupení hostů v úvodní slavnostní části konference jsou k dispozici na těchto stránkách.

 

Z KONFERENCE