Ročník 2019

Konference Asfaltové vozovky 2019 se konala ve dnech 26. – 27. 11. 2019 již po třinácté v pravidelném dvouletém cyklu tradičně v Českých Budějovicích. Akci pořádali společně Sdružení pro výstavbu silnic a Česká silniční společnost – sekce Asfaltové vozovky. Organizaci zajistil PRAGOPROJEKT, a.s., oddělení publikačních a školicích činností.

Účast na konferenci byla rekordní, zúčastnilo se 649 odborníků. Spolu s vystavovateli bylo registrováno celkem 720 účastníků.

Úvodní blok uváděla Kristýna Šimánková a představila čestné hosty. Pozvání na konferenci přijali prezident EUROBITUME Markus Spiegl a Carsten Karcher, tajemník Evropské asociace pro asfaltové vozovky (EAPA), jehož je Sdružení pro výstavbu silnic řádným členem. V úvodním bloku dále vystoupil ředitel úseku kvality staveb ŘSD ČR Jiří Hlavatý a předseda Sdružení pro výstavbu silnic Petr Čížek.

Jsme rádi, že můžeme konstatovat zvýšený zájem investorských organizací, zástupců ŘSD ČR a krajských správ, z nichž se prezentovalo 65 účastníků. Přítomno bylo 45 projektantů a konzultantů, 106 výrobců materiálů a dodavatelů vybavení, strojů a zařízení, 83 účastníků z laboratoří, zastoupena byla akademická sféra 19 osobami, také výzkumné ústavy, sdružení a média, zbytek (329 osob) ze stavebních firem.

Ze zahraničí se konference zúčastnilo 65 odborníků (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie, Holandsko, Francie, Rumunsko, Švédsko, Španělsko, Itálie, ale i Japonsko a Austrálie).

Bylo registrováno 34 vystavovatelů, obsazeno bylo 20 stánků a byly využity i další formy prezentace. Ve druhém patře kulturního domu byla nově instalována posterová sekce.

Účastníkům byly předány prospekty s materiály konference. Sborník konference byl publikován na flash disku s doprovodnou tiskovou brožurou.

Prezentace všech přednášejících, fotogalerie a videozáznamy z vystoupení hostů v úvodní slavnostní části konference jsou k dispozici na těchto stránkách.

 

Ke stažení: