KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021

Závazná přihláška na konferenci „ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021“

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Název firmy:
K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky a objednáváme publikace:
Jméno Příjmení E-mail
Pokládka hutněných asfaltových směsí, doc. Ing. Václav Hanzík, CSc.
Technologie stavby vozovek, Ing. Jan Zajíček a kol.
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem

Vložné za účastníka přihlášeného do 31.10.2021 činí 5 600,- Kč, po 1.11.2021 pak 6 100,- Kč. Ceny bez DPH.

Možnost objednání publikací. Ceny bez DPH 10%:
Pokládka hutněných asfaltových směsí, doc. Ing. Václav Hanzík, CSc. Cena: 500,- Kč.
Technologie stavby vozovek, Ing. Jan Zajíček a kol. Cena: 500,- Kč.