KONFERENCE ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

Konference ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019

DOTAZNÍK

1. Jak jste byl(a) spokojen(a) s organizací konference (hodnocení 1 - velmi spokojen(a) až 5 - nespokojen(a)):
1 2 3 4 5
Prostory a služby KD Metropol
Sborník
Zařazení posterové sekce
Organizační zajištění
Zajištění ubytování (v případě rezervace přes www.asfaltove-vozovky.cz)
2. Jak pro Vás bylo přínosné zařazení témat (hodnocení 1 - velmi přínosné až 5 - nepřínosné):
1 2 3 4 5
Opětovné použití asfaltových směsí a recyklace
Zkoušení a výkonové hodnocení materiálů a konstrukcí vozovek
Technické normy a předpisy v oblasti asfaltových vozovek
Moderní a chytré asfaltové vozovky
3. Která z přednášek Vás nejvíc zaujala (je možné zaškrtnout více odpovědí):
Vybrané poznatky ze zkušebního úseku s uplatněním asfaltových směsí se zvýšeným podílem R-materiálu a prodlouženou dojezdovou vzdáleností – aspekt teploty hutnění (Pavla Vacková, ČVUT v Praze)
Vyhodnocení chování RC pojiva na zkušebních úsecích v České republice (Markus Spiegl, OMV a.s.; Michal Varaus, VUT v Brně)
Optimální dávkování oživovacích přísad (Tomáš Koudelka, VUT v Brně)
Objektivní hodnocení praktických přínosů asfaltových pojiv modifikovaných recyklovanými plasty (Greg White, University of the Sunshine Coast)
Hodnocení povrchů pozemních komunikací dle TP 259 (Vítězslav Křivánek, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.)
Návrh asfaltové směsi pro obrusné vrstvy podle výsledků zkoušky stanovení součinitele tření po ohlazení (Pavla Nekulová, VUT v Brně)
Vliv stárnutí na vlastnosti asfaltových pojiv při zkouškách v dynamickém smykovém reometru a metody jeho hodnocení (Tomáš Koudelka, VUT v Brně)
Specifikace pro funkční hodnocení asfaltových emulzí v Evropě − jak zlepšit současný stav? (Bernard Eckmann, IBEF)
Technické normy a předpisy v oblasti asfaltových vozovek (Gestor a generální zpravodaj: Michal Varaus)
Hodnocení pojiva a směsi s vysoce modifikovaným asfaltovým pojivem (Laurent Porot, Kraton Corporation)
Asfaltové směsi s ultranízkou aplikační teplotou (Thomas Bielz, Österreichische Vialit GmbH)
Ošetření pracovních spár a spojů při pokládce asfaltových vrstev (Ján Štefík, BITUNOVA spol. s r.o.)
Konzervování asfaltových dopravních ploch (Sebastian Miesem, POSSEHL Spezialbau GmbH)
Ekologie a hospodárnost − mikrokobercové úpravy ve světle nejnovějších předpisů (Jens Krause, Esha Strasse GmbH)
Tunnel storage shelters as economic solution for covering sand and recycled asphalt (Łukasz Biel, Marcell Toth, RICHEL GROUP)
Shrnutí poznatků z konference AV’19 (Zpravodaj: Petr Mondschein)

Náměty / připomínky: